Phân tích hoạt động ngoại thương của nước ta.Tại sao hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây có những chuyển biến tích cực?

  • 2 Đánh giá

Câu hỏi: Phân tích hoạt động ngoại thương của nước ta.Tại sao hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta trong những năm gần đây có những chuyển biến tích cực?

Bài làm:

Phân tích hoạt động ngoại thương của nước ta:

  • Tổng giá trị xuất khẩu liên tục tăng, cán cân xuất khẩu luôn âm.
  • Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng công nghiệp nặng và khoáng sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủ công nghiệp…Trong khi đó nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu, máy móc và một số hàng tiêu dùng.
  • Thị trường xuất khẩu của nước ta chủ yaaus là các nước lớn như Hoa Kì, Nhật Bản hay Trung Quốc. Các thị trường nhập khẩu chủ yếu là Châu Âu, Châu Á….
  • Hoạt động ngoại thương của nước ta có sự phân hóa rõ rệt giữa các tỉnh thành, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và vùng Đông Nam Bộ, ĐBSH và ĐBSCL.

Hoạt động xuất nhập khẩu nước ta gần đây có những chuyển biến tích cực là do:

  • Chính sách đổi mới của Nhà nước (mở rộng quyền tự chủ cho các ngành, các doanh nghiệp, các địa phương. Xoá bỏ cơ chế tập trung bao cấp và chuyển sang hoạch toán kinh doanh,...).
  • Tăng cường sự quản lí của nhà nước bằng pháp luật.
  • Đa phương hóa thị trường xuất nhập khẩu. Bên cạnh các thị trường truyền thống còn mở rộng các thị trường tiềm năng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản,...
  • Việt Nam là thành viên của WTO (năm 2007). Đây là thời cơ nhưng đồng thời cũng là thách thức của nước ta.
  • 753 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12