Phân tích những thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Phân tích những thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta? Tại sao một số sản phẩm thuộc ngành này lại trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta?

Bài làm:

Những thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ của ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm ở nước ta:

 • Nguyên liệu từ ngành trồng trọt
  • Nhóm cây lương thực (lúa, hoa màu các loại) và cây thực phẩm.
  • Nhóm cây công nghiệp (lâu năm, hàng năm) và cây ăn quả.
 • Nguyên liệu từ ngành chăn nuôi:
  • Chăn nuôi gia sức ăn cỏ (trâu, bò…)
  • Chăn nuôi lợn và gia cầm
 • Nguyên liệu từ ngành thủy sản:
  • Thủy sản đánh bắt
  • Thủy sản từ nuôi trồng

Một số sản phẩm thuộc ngành này trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vì:

 • Đáp ứng được nhu cầu của thị trường quốc tế đầy tiềm năng (Hoa Kì, EU, Nhật Bản….)
 • Phát huy được các thế mạnh trong nước (về nguồn nguyên liệu, lao động, cơ sở vật chất –kĩ thuật, chính sách…) để sản xuất ra các sản phẩm này, đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội.
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12