Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước Đại Cổ sinh là các đại nào? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước Đại Cổ sinh là các đại nào? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm?

Bài làm:

Dựa vào bảng niên biểu địa chất (Trang 22 SGK) ta thấy có hại Đại trước đó. Đó chính là Đại Tân sinh và Đại Trung sinh

Trong đại Tân sinh gồm có 3 kỉ. Đó là:

  • Kỉ Đệ tù cách đây khoảng 1, 8 triệu năm, thời gia kéo dài không rõ
  • Kỉ Nêôgen cách đây khoảng 23 triệu năm, thời gian kéo dài 21, 2 triệu năm
  • Kỉ Palêôgen cách đây khoảng 65 triệu năm, thời gian kéo dài 42 triệu năm

Trong đại Trung sinh ccos 3 kỉ. Đó là:

  • Kỉ Krêta cách đây khoảng 145 triệu năm, thời gian kéo dài 80 triệu năm
  • Kỉ Jura cách đây khoảng 200 triệu năm, thời gian kéo dài 55 triệu năm
  • Kỉ Triat cách đây khoảng 250 triệu năm, thời gian kéo dài 50 triệu năm
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021