Tại sao lại giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 194 – sgk địa lí 12

Tại sao lại giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?

Bài làm:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Một tấc đất một tấc vàng”. Chính vì vậy, một hòn đảo dù đảo nhỏ cũng có vai trò và ý nghĩa rất lớn đối với nước ta.

  • Nó khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo và quần đảo có ý nghĩa là cơ sở khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.
  • Là hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước.
  • Và cũng là hệ thống căn cứ để nền kinh tế nước ta hướng ra biển trong thời đại mới.
  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12