Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

Bài làm:

Việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ:

 • Nghề cá:
  • Biển giàu hải sản, nhất là các tỉnh Nam Trung Bộ và có ngư trường Hoàng Sa – Trường Sa, sản lượng đánh bắt lớn, nhất là cá biển.
  • Bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản, việc nuôi trồng được phát triển ở nhiều tỉnh.
  • Hoạt động chế biến thủy sản đa dạng, phong phú với một số đặc sản (nước mắm Phan Thiết).
  • Trong quá trình khai thác chú ý việc khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
 • Du lịch biển:
  • Có hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên sinh vật ở ven bờ.
  • Khẳng định chủ quyền và góp phần bảo vệ biển – đảo của nước ta.
 • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12