Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung 4 mỏ dầu thuộc vùng trùng Cửu Long?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 191 sgk địa lí 12

Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung 4 mỏ dầu thuộc vùng trùng Cửu Long?

Bài làm:

4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long là:

  • Hồng Ngọc (Ruby),
  • Rạng Đông (Dawn),
  • Bạch Hổ (White Tiger)
  • Rồng (Dragon).
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12