Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều gì.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Việc sử dụng đất trong điều kiện nông nghiệp nhiệt đới cần chú ý những điều gì.

Bài làm:

Khí hậu nhiệt đới là điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng cần phải chú ý:

  • Bảo vệ đất chống xói mòn, rửa trôi và suy thoái đất.
  • Áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng.
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021