Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Tại sao nước ta có sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành?

Bài làm:

Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo nhành là do sự tác động của nhiều yếu tố như đường lối phát triển công nghiệp của Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó, thị trường là yếu tố tác động mạnh đến sản xuất. một khi nhu cầu thị trường thay đổi sẽ kéo theo sự thay đổi của sản xuất, làm thay đổi cơ cấu, đặc biệt là cơ cấu sản phẩm.

Chưa dừng lại ở đó, các nguồn lực kinh tế và xã hội cũng có tác động lớn đến sự dịch chuyển cơ cấu công nghiệp theo ngành. Sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo ngành nhằm để thích nghi với tình hình mới để hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12