Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy quan sát bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam, nêu dẫn chứng về mối quan hệ đó?

Bài làm:

- Mối quan hệ ở đây chính là thềm lục địa và biển.

- Dẫn chứng về mối quan hệ này chính là sự khác biệt giữa thềm lục địa của các vùng.

  • Ở thềm lục địa phía Bắc và phía Nam có đáy nông, mở rộng có nhiều đảo ven bờ.
  • Ở thềm lục địa Nam Trung Bộ thu hẹp, tiếp giáp với vùng biển sâu.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12