Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung?

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung?

Bài làm:

  • Diện tích : 15.000 km2, kéo dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận khoảng 1300 km.
  • Biển đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đồng bằng.
  • Đất nghèo nhiều cát, ít phù sa sông.
  • Đồng bằng thường hẹp ngang và chia thành các đồng bằng nhỏ: Thanh- Nghệ- Tĩnh, Bình –Trị-Thiên, Nam-Ngãi-Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh thuận, Bình Thuận. Một số ĐB mở rộng ở cửa sông lớn như: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Tuy Hòa.
  • Thường phân chia thành ba dải: giáp biển là đầm phá, giữa là vùng thấp trũng, trong cùng là đồng bằng.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12