Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc và tính chất của gió mùa này ở Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học, hãy cho biết trung tâm xuất phát gió mùa Đông Bắc và tính chất của gió mùa này ở Việt Nam?

Bài làm:

Bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, ở miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc.

  • Nguồn gốc: khối khí lạnh xuất phát từ trung tâm áp cao Xibia ở vĩ độ 50 độ Bắc sau đó di chuyển theo hướng Đông Bắc tràn vào nước ta nên gọi nó là gió mùa Đông Bắc.
  • Tính chất: khối khí này chủ yếu là lạnh khô.
  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12