Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 191 – sgk địa lí 12

Hãy xác định trên bản đồ Công nghiệp chung (hoặc Atlat địa lí Việt Nam) 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long?

Bài làm:

Tên 4 mỏ dầu thuộc vùng trũng Cửu Long:

  • Hồng Ngọc
  • Rạng Đông
  • Bạch Hổ và Rồng
  • Sư Tử Đen - Sư Tử Vàng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021