Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên, kinh tế xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 173 – sgk địa lí 12

Hãy trình bày các điều kiện (tự nhiên, kinh tế - xã hội) đối với sự phát triển cây cà phê ở Tây Nguyên. Nêu các khu vực chuyên canh cà phê và các biện pháp để có thể phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này?

Bài làm:

 • Điều kiện tự nhiên:
  • Có diện tích đất đỏ bazan màu mỡ, giàu chất dinh dưỡng, phân bố tập trung ở những vùng đất tương đối bằng phẳng thuận lợi để xây dựng các vùng chuyên canh cây cà phê.
  • Khí hậu cận xích đạo có một mùa mưa và mùa khô, thuận lợi cho việc tưới tiêu và phơi sấy sản phẩm.
 • Điều kiện kinh tế - xã hội:
  • Cơ sở chế biến cà phê đã và đang được phát triển rộng rãi.
  • Thị trường tiêu thụ sản phẩm ngày càng được mở rộng
  • Người dân có kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cây cà phê.
  • Nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển cây cà phê.
 • Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện thuận lợi, vùng cũng có những mặt hạn chế đến sự phát triển cây cà phê của vùng:
  • Mùa khô kéo dài khiến cho vùng thiếu nước tưới tiêu cho cây trồng
  • Lao động có trình độ kĩ thuật và chuyên môn còn hạn chế
  • Cơ sở kĩ thuật, cơ sở hạ tầng còn thấp.
 • Các khu vực chuyên canh cà phê: Đăk Lăk, Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Nông, Gia Lai.
 • Biện pháp phát triển ổn định cây cà phê ở vùng này:
  • Đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cà phê và giữ được nguồn nước ngầm cho mùa khô.
  • Đa dạng hóa cây trồng (cân đối giữa diện tích cây cà phê vối và cây cà phê chè).
  • Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.
  • Có chính sách ưu đãi đối với vùng SX cà phê.
  • Đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho các vùng chuyên canh để ổn định diện tích trồng cây cà phê.
  • Thực hiện chuyển giao công nghệ cho đồng bào các dân tộc ít người về trồng và chế biến cà phê.
  • Tăng cường cơ sở vật chất - kỹ thuật cho các vùng chuyên canh cây cà phê, xây dựng các cơ sở CN chế biến gắn với các vùng chuyên canh cà phê, đẩy mạnh xuất khẩu.

 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12