Bài 4: Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

  • 1 Đánh giá

Nước ta được hình thành như thế nào? Trải qua bao nhiêu giai đoạn? Và giai đoạn nào là giai đoạn tác động mạnh mẽ nhất đến địa hình nước ta như hiện nay? Những câu hỏi này sẽ đươc trả lời cho các bạn trong bài học dưới đây. Bài lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ, mời các bạn cùng tham khảo.

A.Ôn tập lí thuyết.

Lịch sử hình thành lãnh thổ Việt Nam có liên quan chặt chẽ với lịch hình thành Trái Đất.

Gồm 3 giai đoạn chính:

  • Giai đoạn tiền Cambri
  • Giai đoạn Cổ kiến tạo
  • Giai đoạn Tân kiến tạo

1. Giai đoạn Tiền Cambri

Trái đất được hình thành cách đây khoảng 4,6 tỉ năm. Ở giai đoạn này, lớp vỏ trái đất chưa được định hình rõ ràng và còn sơ khai. Đây người ta gọi là giai đoạn Tiền Cambri

Đặc điểm của giai đoạn này gồm có 3 đặc điểm sau:

a, Là giai đoạn cổ nhất và kéo dài nhất trong lịch sử phát triển lãnh thỔ Việt Nam

  • Giai đoạn này bắt đầu cách đây 2 tỉ năm, kết thúc cách đây 540 triệu năm.

b, Chỉ diễn ra trong một phạm vi hẹp trên phần lãnh thổ nước ta hiện nay

  • Diễn ra một số nơi ở khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn và Trung Trung Bộ

c, Các thành phần tự nhiên rất sơ khai đơn điệu

  • Khí quyển rất loãng, hầu như chưa có ôxi, chỉ có chất khí amôniac, điôxit cacbon, nitơ, hiđro.
  • Thuỷ quyển: hầu như chưa có lớp nước trên mặt.
  • Sinh vật nghèo nàn: Tảo (tảo lục, tảo đỏ), động vật thân mềm (sứa, hải quỳ, thuỷ tức, san hô,ốc, …

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Căn cứ vào bảng niên biểu địa chất, hãy cho biết trước Đại Cổ sinh là các đại nào? Chúng kéo dài và cách đây khoảng bao nhiêu năm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Lịch sử hình thành và phát triển của Trái đất đã trải qua bao nhiêu giai đoạn? Đó là những giai đoạn nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Vì sao nói Tiền Cambri là giai đoạn hình thành nền móng ban đầu của lãnh thổ Việt Nam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Giai đoạn tiền Cambri ở nước ta có những đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021