Hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào hình 22, hãy nhận xét về cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt và xu hướng chuyển dịch cơ cấu của ngành này?

Bài làm:

- Từ 1990-2005: cơ cấu sản xuất ngành trồng trọt có sự thay đổi giữa các nhóm cây trồng.

- Giảm tỉ trọng nhóm cây lương thực, cây ăn quả, cây khác. Tăng tỉ trọng nhóm cây ăn quả, cây công nghiệp. Sự chuyển dịch này phù hợp với sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12