Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?

 • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 194 sgk địa lí 12

Tại sao việc giữ vững chủ quyền của một hòn đảo, dù nhỏ, lại có ý nghĩa rất lớn?

Bài làm:

Phải bảo vệ chủ quyền của một hòn đảo dù là đảo rất nhỏ của nước ta: Bởi vì các đảo của Việt Nam có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước cả về kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng:

 • Về kinh tế – xã hội
  • Phát triển các nghề truyền thống gắn liền với việc đánh bắt cá, tôm, mực,…, nuôi trồng hải sản: tôm sú, tôm hùm…, cũng như các loại đặc sản: bào ngư, tổ yến…
  • Phát triển công nghiệp chế biến hải sản: nước mắm, đông lạnh…
  • Phát triển giao thông vận tải biển.
  • Nhiều đảo có giá trị lớn về du lịch.
  • Giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân các huyện đảo.
 • Về an ninh quốc phòng:
  • Khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa.
  • Hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất nước.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12