Trình bày thế mạnh và thực trạng khai thác lâm sản ở Tây Nguyên. Nêu các giải pháp để phát triển lâm nghiệp của vùng?

 • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Trình bày thế mạnh và thực trạng khai thác lâm sản ở Tây Nguyên. Nêu các giải pháp để phát triển lâm nghiệp của vùng?

Bài làm:

 • Thế mạnh và thực trạng:
  • Diện tích rừng lớn (vào đầu thập kỉ 90, rừng che phủ 60% diện tích lãnh thổ).
  • Còn nhiều rừng gỗ quý (cẩm lai, gụ, mật, nghiến, trắc, sến), nhiều chim, thú quý (voi, bò tót, gấu...).
  • Tài nguyên rừng bị suy giảm.
  • Nạn phá rừng gia tăng, làm giảm sút nhanh lớp phủ rừng và giảm sút trữ lượng các loại gỗ quý, đe dọa môi trường sống của các loài chim, thú quý, làm hạ thấp nước ngầm về mùa khô.
  • Phần lớn gỗ khai thác được đem xuất ra ngoài vùng dưới dạng gỗ tròn chưa qua chế biến...
 • Giải pháp:
  • Ngăn chặn nạn phá rừng.
  • Khai thác rừng hợp lí đi đôi với khoanh nuôi, trồng rừng mới.
  • Đẩy mạnh công tác giao đất giao rừng.
  • Đẩy mạnh việc chế biến gỗ tại địa phương, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn.

 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12