Tại sao trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Tại sao trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu?

Bài làm:

Trong những năm qua, nước ta luôn trong tình trạng nhập siêu vì có hai nguyên nhân cơ bản sau:

  • Quá trình công nghiệp hóa đòi hỏi nước ta phải nhập khẩu nhiều nguyên liệu, nhiên liệu, tư liệu sản xuất nên giá thành cao, trong khi các mặt hàng xuất khẩu của nước ta chủ yếu là hàng thô , hàng nông , lâm thủy sản có giá trị thấp.
  • Đời sống của dân cư ngày càng nâng cao , đòi hỏi nhập khẩu nhiều mặt hàng tiêu dùng có chất lượng cao mà trong nước chưa đáp ứng được.
  • 188 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12