Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình tác động ngoại lực lên địa hình?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Hãy cho biết kết quả tác động của các quá trình tác động ngoại lực lên địa hình?

Bài làm:

Qúa trình tác động ngoại lực (quá trình vận động tạo núi Anpơ – Himalaya ) có xu hướng san bằng nơi cao và bồi lấp những vùng trũng đã khiến cho địa hình trở nên thấp hơn cũng như bằng phẳng hơn.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12