Dựa vào bảng 1, cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát bảng số liệu và trả lời

a. Dựa vào bảng 1, cho biết cây công nghiệp nào được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên?

Cây công nghiệpDiện tích (nghìn ha)

Cà phê

Cao su

Chè

Hồ Tiêu

Điều

491,5

180,9

25,0

18,6

87,2

b. Dựa vào bảng 2, cho biết con vật nào được nuôi nhiều hơn ở Tây Nguyên?

Vật nuôiSố lượng (nghìn con)

Trâu

94,2

694,9

Bài làm:

a. Dựa vào bảng 1 ta thấy, cây công nghiệp được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên là cà phê với diện tích là 491,5 nghìn ha.

b. Dựa vào bảng 2 ta thấy, ở Tây Nguyên con bò được nuôi nhiều hơn con trâu. Trong khi bò có 694,9 nghìn con thì trâu chỉ có 94,2 nghìn con.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN