Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai (trang 72 sgk)

  • 1 Đánh giá

7. Quan sát hình và thực hiện (sgk trang 71)

8. Sưu tầm và trưng bày tranh ảnh về hoa, quả và rau xanh ở Đà Lạt

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

a. Đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai.

A1. Tây Nguyên là xứ sở của các núi cao và khe sâu

A2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô

A3. ở Tây Nguyên có ít dân tộc và là nơi thưa dân nước ta

A4. Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố và nữ thường quấn váy

A5. Các dân tộc ở Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn

A6. Nhà sàn là ngôi nhà chung lớn nhất của buôn làng Tây Nguyên.

b. Hãy viết những câu đúng vào vở

Bài làm:

Những câu đúng là:

A2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô

A4. Ở Tây Nguyên, nam thường đóng khố và nữ thường quấn váy

A5. Các dân tộc ở Tây Nguyên sống tập trung thành các buôn

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN