Những điểm chung của người dân Lạc Việt và Âu Việt là gì? Họ sống với nhau như thế nào?

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Khám phá một vài nét về người dân Lạc Việt và Âu Việt

 • Những điểm chung của người dân Lạc Việt và Âu Việt là gì? Họ sống với nhau như thế nào?
 • Xác định trên lược đồ: Khu vực sinh sống của người Lạc Việt, Âu Việt?

Bài làm:

 • Điểm chung của người dân Lạc Việt và Âu Việt là: cùng biết làm ruộng, chăn nuôi, đánh cá, ươm tơ, dệt lụa, đúc đồng làm vũ khí và công cụ sản xuất.
 • Họ sống hòa hợp với nhau ở các làng bản. Cuộc sống giản dị, vui tơi, hòa đồng với thiên nhiên nhiên.
 • Xác định trên lược đồ ta thấy:
  • Khu vực sinh sống của người Lạc Việt là sông Hồng, sông Mã và sông Cả.
  • Khu vực sinh sống của người Âu Việt là vùng núi phía Bắc khu vực sông Hồng.

 • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN