Chọn và sắp xếp các ý sau vào hai cột của bảng cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

5. Tìm hiểu về rừng và khai thác rừng

Chọn và sắp xếp các ý sau vào hai cột của bảng cho phù hợp

(Xuất hiện ở nơi mùa khô kéo dài; Xuất hiện ở nơi có lượng mưa nhiều; Rừng rậm rạp; Rừng thưa; Một loại cây; Nhiều loại cây với nhiều tầng; Rừng rụng lá mùa khô; Xanh quanh năm).

Rừng khộp

Rừng rậm nhiệt đới

Bài làm:

Rừng khộpRừng rậm nhiệt đới

Xuất hiện ở nơi mùa khô kéo dài

Rừng thưa

Một loại cây

Rừng rụng lá mùa khô

Xuất hiện ở nơi có lượng mưa nhiều

Rừng rậm rạp

Nhiều loại cây với nhiều tầng

Xanh quanh năm

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021