Đọc các cụm từ dưới đây, những cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

a. Đọc các cụm từ dưới đây:

Khai thác rừng

Nuôi, đánh bắt thủy sản

Trồng cây công nghiệp lâu năm

Trồng rau, hoa quả xứ lạnh

Khai thác sức nước

Làm muối

Chăn nuôi gia súc lớn trên đồng cỏ

b. Những cụm từ nào dùng để chỉ hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên?

Bài làm:

Những cụm từ dùng để chỉ hoạt động sản xuất của người dân Tây Nguyên là:

  • Khai thác rừng
  • Trồng cây công nghiệp lâu năm
  • Khai thác sức nước
  • Chăn nuôi gia súc lớn trên đồng cỏ
  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN