Phiếu kiểm tra 2: Qua các triều đại phong kiến Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, chúng em biết những gì?

  • 1 Đánh giá

Phiếu kiểm tra 2: Qua các triều đại phong kiến Ngô, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, chúng em biết những gì? - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 4 trang 19. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Nối địa danh là kinh đô ở cột A với triều đại ở cột B cho đúng?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy lấy những sự kiện tiêu biểu dưới đây để điền vào chỗ chấm (....) trong bảng sau cho đúng

  • Đánh thắng quân xâm lược Tống lần thứ nhất, bảo vệ độc lập dân tộc (năm 981)
  • Giành lại độc lập dân tộc sau hơn 1000 năm đô hộ (năm 938)
  • Dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long (năm 1010)
  • Vẽ bản đồ đất nước và soạn bộ luật Hồng Đức
  • Toàn dân đắp đê từ đầu nguồn các con sông lớn ra đến biến
  • Trận Như nguyệt đánh thắng xâm lược Tống lần thứ hai
Triều đạiSự kiện tiêu biểu
Ngô, Đinh, Tiền Lê

........

Dẹp loạn 12 sứ quân

........

........

Đạo phật rất phát triển

........

Trần

........

Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên

Hậu Lê

...........

Giáo dục và văn học rất phát triển. Khoa học bước đầu có sự phát triển.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Em hãy viết một đoạn văn ngắn về một trong những trận đánh hoặc nhân vật lịch sư tiêu biểu đã học mà em thích nhất?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 222 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN