Trong các ý trên, ý nào đúng khi mô tả về vùng trung du Bắc Bộ?

  • 1 Đánh giá

2. Đọc đoạn hội thoại và cùng trao đổi

3. Làm bài tập

Đọc các ý sau:

  • Vùng đồi với các đỉnh nhọn, sườn thoải xếp cạnh nhau như bát úp
  • Vùng núi với các đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau như bát úp
  • Vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau như bát úp
  • Vùng núi có các đỉnh nhọn, sườn thoải xếp cạnh nhau như bát úp

Trong các ý trên, ý nào đúng khi mô tả về vùng trung du Bắc Bộ?

Bài làm:

Ý nói đúng khi mô tả về trung du Bắc Bộ là:

Đáp án: Vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải xếp cạnh nhau như bát úp

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN