Em có thể kể tên các trường học, tên phố, tên làng, tên xã, đền thờ… mang tên các nhân vật lịch sử trong giai đoạn này.

  • 1 Đánh giá

2. Em có thể kể tên các trường học, tên phố, tên làng, tên xã, đền thờ… mang tên các nhân vật lịch sử trong giai đoạn này.

Bài làm:

Một tên phố, tên đường, đền thờ hoặc một địa danh nhắc ta nhớ đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng là:

  • Phố Hai Bà Trưng – Hà Nội
  • Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
  • Đường Hai Bà Trưng – Tp. Hồ Chí Minh
  • Đền thờ Hai Bà Trưng – Mê Linh Hà Nội
  • Trường THPT Hai Bà Trưng – Hà Nội
  • Phố Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Đền thờ Ngô Quyền, Sơn Tây, Hà Nội
  • 261 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN