Ở nước ta, lúa gạo được trồng nhiều ở khu vực địa hình nào? Nơi nào nước ta trồng nhiều lúa gạo nhất? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

  • Ở nước ta, lúa gạo được trồng nhiều ở khu vực địa hình nào?
  • Nơi nào nước ta trồng nhiều lúa gạo nhất? Vì sao?

Bài làm:

  • Ở nước ta, lúa gạo được trồng nhiều ở khu vực địa hình đồng bằng
  • Khu vực trồng nhiều lúa gạo nhất ở nước ta là Đồng bằng Nam Bộ vì đồng bằng Nam Bộ có diện tích đồng bằng rộng lớn, đất phù sa màu mỡ được bồi đắp hằng năm.

  • 112 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN