Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ. Cùng phát hiện xem nơi em ở có những hoạt động nào của người dân liên quan đến việc phá rừng hoặc phá hoại cây cối?

  • 1 Đánh giá

3. Cùng suy ngẫm

a. Nêu tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ

b. Cùng phát hiện xem nơi em ở có những hoạt động nào của người dân liên quan đến việc phá rừng hoặc phá hoại cây cối?

c. Nếu phát hiện thấy có những hoạt động đó, em sẽ làm gì?

Bài làm:

a. Tác dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ là:

  • Giảm thiểu lũ lụt, lũ quét
  • Che phủ đất trồng, đồi trọc.

b. Ở nơi em ở có những hoạt động liên quan đến việc phá rừng hoặc phá cây cối là:

  • Cặt phá rừng lấy gỗ
  • Chặt phá rừng để làm nương rẫy

c. Nếu phát hiện những hoạt động đó, em sẽ báo với cơ quan chức năng để xử lí kịp thời, ngăn chặn hành động chặt phá cây, chặt phá rừng.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN