Bức tranh trên tả về cách đắp đê như thế nào? Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê như thế nào? Nhà Trần chăm lo đến việc đắp đê nhằm mục đích gì?

  • 1 Đánh giá

3. Tìm hiểu về nhà Trần và việc đắp đê

  • Bức tranh trên tả về cách đắp đê như thế nào?
  • Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê như thế nào?
  • Nhà Trần chăm lo đến việc đắp đê nhằm mục đích gì?

Bài làm:

  • Bức tranh trên tả cách đắp đê: người dân đắp đê bằng cách đập đá để kè vào dọc hai bên bờ sông.
  • Nhà Trần đã quan tâm việc đắp đê bằng cách: nhà Trần huy động nhân dân cả nước mở rộng việc đắp đê suốt từ đầu nguồn những con sông lớn cho đến đến cửa biển. Khi có lũ lụt, tất cả mọi người không phân biệt trai gái, giàu nghèo đều tham gia bảo vệ đê.
  • Nhà Trần chăm lo đến việc đắp đê nhằm mục đích: bảo vệ nhà cửa, của cải hoa màu và tính mạng của con người vào mùa lũ lụt.

  • 157 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN