Dựa vào hiểu biết của em, hãy ghi vào vở những đặc điểm chủ yếu của các thành thị Thăng Long, Phố Hiến, Hội An?

 • 1 Đánh giá

2. Dựa vào hiểu biết của em, hãy ghi vào vở những đặc điểm chủ yếu của các thành thị Thăng Long, Phố Hiến, Hội An?

Bài làm:

Những đặc điểm chủ yếu của các thành thị Thăng Long, Phố Hiến, Hội An là:

Thăng Long :

 • Thành thị ở Đàng ngoài
 • Nay ở thủ đô Hà Nội
 • Thăng Long đông dân, nhiều nhà ở san sát, hoạt động buôn bán rất huyên náo nhất là Hàng Buồm, Hàng Ngang, Hàng Đào...

Phố Hiến:

 • Thành thị ở Đàng ngoài
 • Nay thuộc tỉnh Hưng Yên
 • Phố Hiến có trên 2000 nóc nhà của cư dân từ nhiều nước đến ở chủ yếu là người Trung Quốc và Nhật Bản, hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập

Hội An

 • Thành thị ở Đàng trong
 • Nay thuộc tỉnh Quảng Nam
 • Hội An là thương cảng lớn nhất Đàng trong do nhân dân địa phương và một số nhà buôn Nhật Bản lập nên, đây là hải cảng đẹp nhất và được nhiều thương lái nước ngoài lui tới.
 • 91 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021