Quan sát bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam hãy chỉ đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ? Cho biết đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của đất nước?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam và thực hiện

  • Chỉ đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ?
  • Cho biết đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía nào của đất nước?
  • Hãy nhận xét diện tích của đồng bằng Nam Bộ so với đồng bằng Bắc Bộ?

Bài làm:

  • Đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ:

  • Đồng bằng Nam Bộ nằm ở phía Nam của đất nước
  • Diện tích của đồng bằng Nam Bộ lớn hơn nhiều so với đồng bằng Bắc Bộ.
  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN