Em hãy kể tên những chùa mà em biết ở khu vực nơi em sinh sống hoặc ở các địa danh khác trên đất nước ta

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em hãy kể tên những chùa mà em biết ở khu vực nơi em sinh sống hoặc ở các địa danh khác trên đất nước ta (qua đọc báo hoặc qua những chuyến tham quan).

Bài làm:

Một số tên chùa mà em biết ở khu vực nơi em sinh sống hoặc các địa danh khác ở trên đất nước:

  • Chùa Một Cột
  • Chùa Yên Tử
  • Chùa Bái Đính
  • Chùa Thiên Mụ - Huế
  • Chùa Vĩnh Nghiêm – Sài Gòn
  • Chùa Hương.
  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021