Giải phiếu kiểm tra 1

  • 1 Đánh giá

Giải phiếu kiểm tra 1 - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 4 tập 1 trang 30. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hãy ghi lại những sự kiện lịch sử tương ứng với mốc thời gian cho trước vào bảng sau:

Thời gian

Sự kiện lịch sử

1. Khoảng năm 700 TCN

a.

2. Năm 179 TCN

b.

3. Năm 40 – 43

c.

4. Năm 938

d.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Hãy nối ý ở cột A với cột B cho phù hợp

=> Xem hướng dẫn giải

3. Quan sát các hình sau và điền tiếp nội dung thích hợp vào chỗ trống

Lưỡi cày ….xuất hiện từ khoảng ….thời Văn Lang

Mũi tên …..xuất hiện ở thời kì nước …..khi quân của Triệu Đà sang xâm lược

Năm …..cưỡi voi ra trận

Trận …….năm 938 do ……..lãnh đạo, đánh đuổi quân……….

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chọn và điền nội dung dưới đây vào bảng sau cho phù hợp

a. Hùng Vương d. Phong Châu (Phú Thọ)

b. Năm 208 TCN e. Khoảng năm 700 TCN

c. Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) g. An Dương Vương

Nội dung

Nước Văn Lang

Nước Âu Lạc

Kinh đô

Tên gọi người đứng đầu nhà nước

Thời gian ra đời

=> Xem hướng dẫn giải

5. Sau hơn một nghìn năm dưới ách đô hộ của quân xâm lược phương Bắc, dân tộc ta vẫn giữa gìn được những phong tục tập quán có từ thời Hùng Vương – An Dương Vương. Em hãy lấy dẫn chứng ở địa phương em để chứng minh điều đó.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 41 lượt xem