Giải phiếu kiểm tra 1 phần địa lí

  • 1 Đánh giá

Giải phiếu kiểm tra 1 phần địa lí - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 4 tập 1 trang 80. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Điền vào lược đồ dưới đây:

  • Tên dãy núi Hoàng Liên Sơn
  • Tên các cao nguyên ở Tây Nguyên
  • Thành phố Đà Lạt

=> Xem hướng dẫn giải

2. Chọn và viết các ý dưới đây vào ba cột trong bảng cho thích hợp

Vị trí: (a) giữa sông Hồng và sông Đà; (b) nằm ở giữa phía Nam nước ta, không giáp biển; (c) giữa miền núi và đồng bằng Bắc Bộ

Địa hình: (d) vùng đất cao, rộng lớn gồm các cao nguyên xếp tầng; (e) vùng đồi với các đỉnh tròn, sườn thoải; (f) dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam

Hoạt động sản xuất tiêu biểu: (h) trồng lúa nước trên ruộng bậc thang; (k) trồng cây công nghiệp lâu năm trên đất ba zan; (l) trồng chè và cây ăn quả.

Dãy Hoàng Liên SơnTrung du Bắc BộTây Nguyên
Vị trí
Địa hình
Hoạt động sản xuất

=> Xem hướng dẫn giải

3. Viết tên một số dân tộc sống ở:

  • Hoàng Liên Sơn: ..........
  • Tây Nguyên: ...............

=> Xem hướng dẫn giải

4. Viết một đoạn văn ngắn giới thiệu về Đà Lạt cho bạn bè và người thân

=> Xem hướng dẫn giải


  • 134 lượt xem