Viết tên một số dân tộc sống ở Hoàng Liên Sơn và Tây Nguyên

  • 1 Đánh giá

3. Viết tên một số dân tộc sống ở:

  • Hoàng Liên Sơn: ..........
  • Tây Nguyên: ...............

Bài làm:

Tên một số dân tộc sống ở:

  • Hoàng Liên Sơn: Thái, Dao, Mông...
  • Tây Nguyên: Gia-ra, Xơ-đăng, Ê-đê, Ba-na, Cơ-ho...
  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN