Hãy chọn và xếp các địa danh trong khung vào bảng dưới đây cho phù hợp.

  • 1 Đánh giá

2. Hãy chọn và xếp các địa danh trong khung vào bảng dưới đây cho phù hợp.

(Vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, đảo Cát Bà, đảo Côn Sơn, đảo Phú Quốc).

Vùng biển phía BắcVùng biển miền TrungVùng biển phía Nam và Tây Nam
.....................................................................................

Bài làm:

(Vịnh Bắc Bộ, vịnh Thái Lan, quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa, đảo Cát Bà, đảo Côn Sơn, đảo Phú Quốc).

Vùng biển phía BắcVùng biển miền TrungVùng biển phía Nam và Tây Nam
Vịnh Bắc Bộ, đảo Cát Bàquần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Savịnh Thái Lan, đảo Côn Sơn, đảo Phú Quốc
  • 71 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN