Viết những điều nhóm đã cam kết theo mẫu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

4. Xây dựng cam kết tham gia trồng cây và bảo vệ cây xanh

Viết những điều nhóm đã cam kết theo mẫu dưới đây:

BẢNG CAM KẾT TRỒNG VÀ BẢO VỆ CÂY XANH

Chúng em cam kết thực hiện và không thực hiện những việc sau:

Những việc sẽ làm

Những việc không làm

1.

2.

3.

….

1.

2.

3.

….

Bài làm:

Những việc sẽ làm

Những việc không làm

1. Trồng nhiều cây xanh

2. Tưới nước chăm sóc cây

3. Tuyên truyền để mọi người cùng bảo vệ cây

4. Bón phân, bắt sâu cho cây

1. Chặt phá rừng

2. Bẻ phá cành cây

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN