Vì sao Liễu Thăng kéo quân vào nước ta? Quân địch tiến vào nước ta theo đường nào?

  • 4 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu đôi nét về Lê Lợi và bối cảnh trận Chi Lăng

Thảo luận và trả lời các câu hỏi:

  • Vì sao Liễu Thăng kéo quân vào nước ta?
  • Quân địch tiến vào nước ta theo đường nào?

Bài làm:

  • Khi quân Minh đô hộ nước ta, Lê Lợi (một hào trưởng uy tín ở vùng Lam Sơn) đã chỉ huy đội quân của mình tiến quân ra Bắc, bao vây quân địch ở Đông Quan (Hà Nội). Trước tình hình đó, nhà Minh đã cử hai đạo quân sang cứu viện do Liễu Thăng dẫn đầu kéo vào nước ta.
  • Quân dịch đã tiến vào nước ta theo đường bộ.

  • 292 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN