Em đọc các từ, cụm từ sau và điền vào chỗ chấm (…) để hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây: lối sống và cách nghĩ, thương yêu đồng loại, Đạo Phật, thịnh đạt.

  • 1 Đánh giá

2. Em đọc các từ, cụm từ sau và điền vào chỗ chấm (…) để hoàn chỉnh đoạn văn dưới đây: lối sống và cách nghĩ, thương yêu đồng loại, Đạo Phật, thịnh đạt.

Đạo Phật được du nhập vào nước ta từ rất sớm. …dạy người ta phải …, phải biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật. Những điều này phù hợp với ….của người Việt, nêm sớm được người Việt tin theo. Đến đời Lý, đạo Phật trở nên rất….

Bài làm:

Đạo Phật được du nhập vào nước ta từ rất sớm. Đạo Phật dạy người ta phải yêu thương đồng loại, phải biết nhường nhịn nhau, giúp đỡ người gặp khó khăn, không được đối xử tàn ác với loài vật. Những điều này phù hợp với lối sống và cách nghĩ của người Việt, nêm sớm được người Việt tin theo. Đến đời Lý, đạo Phật trở nên rất thịnh đạt.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN