Em biết trường học, đường phố, hay xã, phường nào mang tên Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt? Em hãy kể cho các bạn biết

  • 1 Đánh giá

2. Em biết trường học, đường phố, hay xã, phường nào mang tên Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt? Em hãy kể cho các bạn biết

Bài làm:

Tên trường học, đường phố, hay xã phường mang tên Lý Công Uẩn, Lý Thái Tổ, Lý Thường Kiệt là:

  • Đường Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Phố Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Trường Phổ Thông Liên Cấp Lý Công Uẩn, Bắc Ninh
  • Trường THPT Lý Thái Tổ
  • Trường THPT Lý Thường Kiệt
  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021