Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình đất nước ta như thế nào?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất

Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình đất nước ta như thế nào?

Bài làm:

Sau khi Ngô Quyền mất, triều đình lục đục, tranh giành nhau ngai vàng. Các thế lực cát cứ địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng, lập chính quyền riêng, không phục tùng triều đình và đánh chiếm lẫn nhau, sử cũ gọi là “loạn 12 sứ quân”.

  • 69 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN