Chỉ thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn và sông Đồng Nai trên lược đồ? Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào?

 • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình 7, đọc thông tin và thảo luận

 • Chỉ thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn và sông Đồng Nai trên lược đồ?
 • Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với những tỉnh nào?
 • Từ thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác có thể đi bằng những loại đường giao thông nào?

Bài làm:

 • Thành phố Hồ Chí Minh, sông Sài Gòn và sông Đồng Nai trên lược đồ

 • Thành phố Hồ Chí Minh tiếp giáp với các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang và Tây Ninh.
 • Từ thành phố Hồ Chí Minh đến các nơi khác có thể đi bằng các loại đường giao thông:
  • Đường bộ
  • Đường sắt
  • Đường thủy
  • Đường hàng không
 • 126 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN