Quan sát hình 1, kể tên một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên. Quan sát hình 2 và hoàn thành phiếu học tập sau:

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát lược đồ và trả lời

a. Quan sát hình 1, kể tên một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên.

b. Quan sát hình 2 và hoàn thành phiếu học tập sau:

Tên sông

Nơi bắt nguồn

Nơi đổ ra

1. Sông Xê Xan

Cao nguyên Kon Tum

Sông Mê Công

2. ….

……..

……..

Bài làm:

a. Tên một số cây trồng và vật nuôi chính ở Tây Nguyên là: bò, trâu và voi

b. Hoàn thành phiếu học tập:

Tên sông

Nơi bắt nguồn

Nơi đổ ra

1. Sông Xê Xan

Cao nguyên Kon Tum

Sông Mê Công

2. Sông Xê Pôk

Cao nguyên Đắk Lắk

Sông Mê Công

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN