Giải bài 6: Nhà Hồ (từ năm 1400 đến năm 1407)

  • 2 Đánh giá

Soạn bài 6: Nhà Hồ (từ năm 1400 đến năm 1407) - Sách VNEN lịch sử và địa lí lớp 4 trang 3. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu những nét chính về tình hình nước ta cuối thời Trần

Đọc kĩ đoạn hội thoại, thảo luận và trả lời câu hỏi: Tình hình nước ta cuối thời Trần như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiêu việc Hồ Qúy Ly ép vua Trần phải nhường ngôi, lập nên nhà Hồ và tiến hành cải cách

Thảo luận, trả lời các câu hỏi:

  • Trước sự suy yếu của nhà Trần, Hồ Qúy Ly đã làm gì?
  • Hồ Qúy Ly đã thực hiện chính sách gì để ổn đinh tình hình đất nước?
  • Em biết thành Tây Đô được xây dựng ở đâu? Nêu suy nghĩ của em khi quan sát thành Tây Đô?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài tập

Ghi vào vở ý trả lời đúng cho các câu sau:

1.1 Nối tên nhân vật ở cột A với các nhận định ở cột B cho phù hợp

1.2 Tên nước ta dưới thời nhà Hồ là gì?

A. Đại Cồ Việt B. Đại Việt C. Đại Ngu D. Đại Nam

1.3 Hồ Qúy Ly đã thực hiện chính sách nào sau đây:

A. Giữ lại các quan lại cao cấp của dòng họ Trần

B. Đặt lệ các quan phải thường xuyên xuống thăm dân

C. Quy định lại số ruộng đất và số nô tì cho mỗi gia đình quan lại, quý tộc.

D. Quan lại và quý tộc được quyền bán cho nhà nước số ruộng đất và nô tì thừa theo quy định của Hồ Qúy Ly.

1.4 Hãy viết vào vở một đoạn giới thiệu ngắn gọn về tình hình nước ta cuối thời Trần theo dàn ý sau:

  • Vua, quan:......
  • Đời sống nhân dân.......

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động ứng dụng

Chọn một chủ đề mà em quan tâm (về Hồ Qúy Ly, về thành nhà Hồ). Với sự giúp đỡ của người thân, em hãy tìm hiểu về chủ để đã chọn?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 793 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021