Mục đích tiến công ra Bắc năm 1786 của nghĩa quân Tây Sơn là gì?

  • 2 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu mục đích của nghĩa quân Tây Sơn năm 1786

Mục đích tiến công ra Bắc năm 1786 của nghĩa quân Tây Sơn là gì?

Bài làm:

Mục đích tiến công ra Bắc năm 1786 của nghĩa quân Tây Sơn là:

Sau khi lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong (năm 1777) và tiêu diệt gọn 5 vạn quân Xiêm (năm 1785), năm 1786 Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Bắc để lật đổ chính quyền họ Trịnh, thống nhất giang sơn.

  • 193 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN