Mùa đông ở đồng bằng Bắc Bộ dài bao nhiêu tháng? Vào mùa đông, nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?

 • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Đọc và cùng trao đổi (Sgk)

2. Thảo luận và trả lời các câu hỏi

b. Thảo luận và trả lời các câu hỏi:

 • Mùa đông ở đồng bằng Bắc Bộ dài bao nhiêu tháng?
 • Vào mùa đông, nhiệt độ thường giảm nhanh khi nào?
 • Nhiệt độ thấp vào mùa đông có thuận lợi và khó khăn gì cho sản xuất nông nghiệp?
 • Việc trồng rau xứ lạnh đem lại giá trị gì cho đồng bằng Bắc Bộ?
 • Hãy kể tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ?

Bài làm:

Trả lời câu hỏi:

 • Mùa đông ở đồng bằng Bắc Bộ dài từ 3 đến 4 tháng
 • Vào mùa đông nhiệt độ thường giảm nhanh mỗi khi có gió mùa Đông Bắc thổi về.
 • Thuận lợi và khó khăn cho sản xuất nông nghiệp khi nhiệt độ xuống thấp là:
 • Thuận lợi là tạo điều kiện để trồng rau, củ xứ lạnh
 • Khó khăn là nhiệt độ xuống thấp hoạt động sản xuất khó khăn, chỉ trồng được các loại cây xứ lạnh.
 • Việc trồng rau xứ lạnh đã làm cho nguồn thực phẩm của người dân thêm phong phú và mang lại giá trị kinh tế cao
 • Tên các loại rau xứ lạnh được trồng ở đồng bằng Bắc Bộ: su hào, bắp cải, cà rốt, súp lơ...
 • 147 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021