Điền các cụm từ, từ trong khung để hoàn thành các câu:

  • 1 Đánh giá

2. Hoàn thành các câu:

(sông Hậu, đồng bằng Nam Bộ, chế biến và xuất khẩu, bậc nhất, đất nước, sông Sài Gòn, lớn nhất)

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là hai thành phố lớn ở (1).........., đồng thời cũng là những thành phố lớn (2)........ cả nước. Đây là những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trong của (3).............

Thành phố Hồ Chí Minh năm bên (4)............. Đây cũng là trung tâm công nghiệp và thương mại (5)............. cả nước. Nơi đây có nhiều viện nghiên cứu và trường đại học, nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn.

Thành phố Cần Thơ nằm bên (6).............. là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây phát triển các ngành công nghiệp (7). ...........nông, thủy sản cà các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Bài làm:

Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ là hai thành phố lớn ở (1) đồng bằng Nam Bộ, đồng thời cũng là những thành phố lớn (2) bậc nhất cả nước. Đây là những trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trong của (3) đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năm bên (4) sông Sài Gòn. Đây cũng là trung tâm công nghiệp và thương mại (5) lớn nhất cả nước. Nơi đây có nhiều viện nghiên cứu và trường đại học, nhiều khu vui chơi giải trí hấp dẫn.

Thành phố Cần Thơ nằm bên (6) sông Hậu là trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long. Ở đây phát triển các ngành công nghiệp (7) chế biến và xuất khẩu nông, thủy sản cà các ngành công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

  • 61 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN