Lần lượt kể cho nhau nghe em là người dân tộc nào, phong tục tập quán của dân tộc em: trang phục, nhà ở, lễ hội….

  • 1 Đánh giá

2. Hội thoại trong nhóm

a. Lần lượt kể cho nhau nghe em là người dân tộc nào, phong tục tập quán của dân tộc em: trang phục, nhà ở, lễ hội….

b. Kể một số sự kiện lịch sử tiêu biểu mà các em biết

Bài làm:

Ví dụ:

a. Em và các bạn trong nhóm đều là người dân tộc Kinh: áo ngắn mặc với quần lá tọa ống rộng, quần có cạp hoặc dùng dây rút. Vào các lễ hội đặc biệt thì mặc áo dài khăn đống…

  • Nhà ở: Chủ yếu là nhà ba gian hoặc nhà năm gian được xây bằng gạch vữa chắc chắn…
  • Lễ hội: Có rất nhiều các lễ hội, thường diễn ra vào mùa xuân.

b. Một số sự kiện lịch sử tiêu biểu mà em biết là:

  • Lễ hội đền Hùng (10/3 âm lịch)
  • Lễ hội đền Gióng (7/4 âm lịch)
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN