Đọc thông tin ở bảng số liệu: Cho biết diện tích và số dân năm 2011 của TP. Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc số liệu và so sánh:

a. Đọc thông tin ở bảng số liệu

b. Cho biết diện tích và số dân năm 2011 của TP. Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ?

c. So sánh diện tích và số dân của hai thành phố này với các thành phố khác.

Bài làm:

Năm 2011:

  • Thành phố Hồ Chí Minh có: diện tích 2095,6 km2, số dân 7521,1 nghìn người
  • Thành phố Cần Thơ có: diện tích 1409,0 km2, số dân 1200,3 nghìn người.

So sánh: Trong các tỉnh ở bảng số liệu, ta thấy:

  • Thành phố Hồ Chí Minh có số dân đông nhất và có diện tích lớn thứ 2 (đứng sau Hà Nội)
  • Thành phố Cần Thơ có số dân và diện tích nhỏ thứ hai (chỉ lớn hơn thành phố Đà Nẵng)
  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN